Make your own free website on Tripod.com

เซนเซอร

เซนเซอร์คืออะไร ในที่นี้ เซนเซอร์เป็น

ตัวที่ใช้ตรวจจับสภาวะใด ๆ เช่น อุณหภูมิ  สี  แสง  หรือ วัตถุ ต่าง ๆ โดยอาศัยหลักการที่แตกต่างกันไปแต่ละตัว เพื่อ

ปลี่ยนจากคุณสมบัติของฟิสิกส์ มาเป็นคุณสมบัติทางไฟฟ้า

เช่น ที่ใช้งานกันใน Sumo Robot

คือ เซนเซอร์ สีขาวดำ โดยอาศัยหลักการสะท้อนแสง

ของสีขาวและสีดำ ทางฟิสิกแล้วจะเห็นว่าสีขาวมีอัตราการสะท้อนแสงมากกว่าสีดำ  เราจึงสามารถนำแสงสะท้อนมาเปรียบเทียบได

้ โดยใช้ตัวเซนเซอร์คือ อุปกรณ์จำพวก โฟโต

้ เช่น โฟโต้ไดโอด โฟโต้ทรานซิสเตอร์ LDR

เป็นต้น ซึ่งจะมีความไวต่อแสงมาก

ตัวเซนเซอร์ส่วนใหญ่เมื่อแสดงผลเอาพุต จะแสดงผลในรูปความต้านทานที่เปลี่ยนไปตามสภาวะ

ของตัวเซนเซอร์นั้น  ๆ  ในปัจจุบัน ในวงการเซนเซอร

์ ได้พัฒนาไปมาก มีเซนเซอร์ให้เราได้เลือกใช้มากมาย

  มีวงจรที่ง่ายขึ้น  มีความแน่นอน สูง  จึงทำให้เราสามารถมีตัวเลือกในการใช้งานมากขึ้น

งานที่เราจะทำก็ ง่ายขึ้น ถ้าจะศึกษาด้านนี้

โดยตรง ก็ลองหาหนังสือมาอ่านดู  จะได้มีความรู้สามารถคิดประดิษฐ์โครงงานใหม่ มาอวดโฉมกัน

ต่อไป เพราะในบางสิ่งที่เราคิดไม่ถึงว่า

เซนเซอร์จะสามารถตรวจจับได้ 

เช่น  ปริมาณการไหลของน้ำ  อากาศ

การทรงตัวของหุ่นยนต์ 2 ขา หรือ

เซนเซอร์วัดปริมาณฝุ่นในอากาศ กลิ่น หรือ น้ำในกล่อง

เป็นต้น ในปัจจุบันก็มีเซนเซอร์ จำพวกนี้ให้เราเลือก

ใช้กันแล้วครับ

กลับหน้าหลัก.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<*>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>หน้าถัดไป